Bedrijven in de groep
Uitzendgroep Zuid Nederland ZO! Zuid Nederland Schoonmaakdiensten

U zoekt een (tijdelijke) werknemer?

Onze dienstverlening richt zich hoofdzakelijk op het te werk stellen van flexibele arbeidskrachten. Wij hanteren een open, eerlijke en informele wervingsmethode waarin goed gekeken wordt naar de wensen en kwaliteiten van de kandidaten. Door een gemoedelijke omgang met ons personeel en een oprechte interesse zijn zij bereid de naam van UZN waar te maken bij onze opdrachtgevers.

Onze disciplines

Uitzenden

Dit is het ter beschikking stellen van personeel aan derden op basis van een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding; 7:691 lid 2 BW. De werknemer heeft dus een flexibele arbeidsovereenkomst die op ieder gewenst moment door u als werkgever kan worden beëindigd. U kunt uw personele vraagstukken snel en flexibel oplossen.

Werving & Selectie

Ook kunnen wij voor u de juiste kandidaat selecteren, waarna u de kandidaat direct zelf in dienst kunt nemen. Door ons brede advertentiebereik, onze abonnementen op diverse vacaturesites en eigen database is er een brede pool waar we onze kandidaten uit kunnen werven. Wij hanteren een No cure no pay methode!

Detacheren

Dit is het ter beschikking stellen van personeel aan derden op basis van een arbeidsovereenkomst. De werknemer krijgt van ons een arbeidsovereenkomst aangeboden voor de duur van een project of voor een bepaalde periode. De werknemer heeft dan recht op een vast aantal uren en doorbetaling bij ziekte. Als uitzendbureau kunnen wij meer flexibiliteit bieden dan normaal. Wij gaan voor de duur van het project of periode een contract met u aan. Zo blijft u flexibel, maar is de werknemer toch aan u gebonden.

Payrolling

Met payrolling nemen wij via een uitzend- of detacheringsovereenkomst het juridisch werkgeverschap en de bijhorende arbeidsrechtelijke risico's en aansprakelijkheden van u over.

U zorgt bij payrolling zelf voor de werving en selectie van de juiste medewerkers. Uw medewerkers komen vervolgens formeel bij ons in dienst en wij dragen zorg voor het tijdig en adequaat uitbetalen van salarissen, en nemen uw personeelsadministratie veel werk uit handen.

Zekerheid?

UZN streeft er continue naar om haar kwaliteit te verbeteren en wil opdrachtgevers zo veel mogelijk zekerheid bieden.


Wij zijn NBBU gecertificeerd. Dit is een CAO voor uitzendkrachten. Controle op naleving geschiedt meerdere keren per jaar.

Ook is Uitzendgroep Zuid Nederland door de SNA (Stichting Normering Arbeid) erkend als NEN 4400-1 gecertificeerde onderneming.

Het keurmerk van de Stiching Normering Arbeid is het kwaliteitskeurmerk voor alle uitzendondernemingen.

Onze WKA-verklaring wordt automatisch verstrekt door de belastingdienst. Hierin verklaart de belastingdienst dat wij alle fiscale verplichtingen op tijd hebben voldaan. 


Uitzendgroep Zuid Nederland maakt tot slot ook gebruik van een G-rekening, een geregistreerde en geblokkeerde rekening. Zo bent u gevrijwaard van eventuele aansprakelijkheid met betrekking tot loonbelastingen, premies en BTW.